OMBYGGERIET

HJEMMESIDE // INSTAGRAM

Ingrid Rommetveit og Jenny Kyvik Hutchens er personene bak Ombyggeriet. Ombyggeriet gir brukte gjenstander og materialer en ny sjanse og bygger de om til nye bruksobjekter. 

"Mor til Jenny er ansatt på deltid som røyrsamlar til lampa vår. Ho legg derfor sundagsturen til stader med stor fangst-potensiale. Sidan det er viktig at røyra er brukt og kasta, må dei observerast over ein lengre periode før dei kan hamstrast."

"Me er glade i å lage ting, og me er glade i miljøet. Me har frie tøyler til å bruke arbeidstida vår slik me sjølv ønsker, men nokre gonger skulle me ønske at me kunne spurt ein “vaksen” om hjelp."