kontrakt // Oslos SUpermarked

Så fett at du/dere er med på å skape Oslos SUPERmarked!

For at vi skal få til et godt og ordentlig samarbeid er det på plass med en skriftlig kontrakt. 

Her kan du laste ned kontrakten (TRYKK HER) til Oslos Supermarked.

Les nøye igjennom, signèr og send oss kontrakten på mail til hanna@oslossupermarked.com